วันที่ 26-27 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านวังหินนำนักเรียนร่วมแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินจัดงานแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม Easy English Camp ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557”
วันที่ 16 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม อบรมค่าย “ สร้างสรรค์นักเรียนพัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ณ นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9-10 มกราคมคม 2558 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม "กีฬาภายในและวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม "วันคริสตมาส” ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 -11พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านวังหินจัดอบรม คุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ “ ค่ายวัยใส ” ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาวัด่ในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก "World No Tobacco Day" ประจำปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน ได้ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนใกล้บ้าน
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดอบรมยาเสพติดให้โทษกับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดอบรมธรรมะให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไขเลือดออกเเละวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 22 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 21 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน ร่วมกับโรงพยาบาลวังโป่ง และโรงเรียนกลุ่มท้ายดงวังหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายลูกขุนสรรค์ฟันสวย จ.ชัยนาท
วันที่ 18 มีนาคม 2556 ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 24 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดนิทรรศการทางวิชาการอาเซียน ประจำปี 2556
วันที่ 10-11 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมหางนกยูงเกมส์ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 30-31 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดงานคืนเหย้า...ศิษย์เก่าวังหิน ครั้งที่ 2
วันที่ 30 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วังหินมินิมาราธอน ครั้งที่ 7
วันที่ 25 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านวังหิน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านวังหิน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เหมืองแร่ทองคำชาตรี
วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2555 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านวังหินเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 21 -31 ตุลาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินเข้าร่วมกิจกรรม Seeds of Spirituality ณ เสถียรธรรมสถาน
วันที่ 13 -14 กันยายน 2555 ค่ายวิชาการแบบเข้ม ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กบ้านวังหิน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 5 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหินเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินร่วมสืบสานประเพณีถวายทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับชุมชนชาวตำบลวังหิน
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้เข้ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ รร.อนุบาลวังโป่ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหินและกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินได้ร่วมทำพิธทบทวนปฏิญาณและสวนสนาม
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ครั้งที่ 3
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ครั้งที่ 2
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ครั้งที่ 1
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านวังหิน เข้าร่วมโครงการสานฝันยุวเกษตรกร ในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2555
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อบรมตามโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง จากวิทยากรบ้านพักเด็กและครอบครัวเพชรบูรณ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 20 มีนาคม 2555 กิจกรรมโต้วาที เกี่ยวกับ เข้าใจเพศศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต
วันที่ 22 มีนาคม 2555 ปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านวังหินได้ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2554 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปพ.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553  
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนบ้านวังหินได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2554 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในตำบลวังหิน  
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2553 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ"  
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 โรงเรียนบ้านวังหินจัดงานส่งข้าราชการครูย้าย 3 ท่าน "  
วันที่ 2 และ 9 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง"  
วันที่ 10-11 กันยายน 2553 โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "หางนกยูงเกมส์ 53"  
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมชมกิจกกรม  
วันที่ ๑๑ สิงกหาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ให้ความร่วมมือ
วันที่ ๒๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินจัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
วันที่ ๘ กรกรฎาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินและโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม จัดกิจกรรม "ค่ายผูกรักสายสัมพันธ์เพื่อหนูฟันสวย" โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน เช่น การประกวดวาดภาพ,การแต่งกลอน ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน รวมถึงการแสดงละครเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยมีการร่วมเดินขบวนร่วมรณรงค์ การแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ของนักเรียน  
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู มีการประกวดความรู้และความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู การเขียนเรียงความวันไหว้ครู เป็นต้น 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ทางคณะกรรมการกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรม การเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เป้นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหินได้ดูแล กำกับการเลือกตั้งเพื่อความเป้นระเบียบเรียบร้อย และยุติธรรมในวันเลือกตั้ง  

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ทางโรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมได้แก่ บายศรีสู่ขวัญ, การมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,การแนะแนวการศึกษาต่อจากศิษย์เก่าวังหิน,ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านวังหินได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และทางโรงเรียนได้ให้อาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน ไว้รับประทานในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม   

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ทางคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านวังหินได้จัดกิจกรรม English Camp ขึ้นโดยให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 ได้พัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรทางภาษาอังกฤษให้ความรู้ในแต่ละฐานความรู้  

ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2553 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านวังหินและโรงเรียนบ้านวังหินซองได้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไปเข้าค่ายลูกเสือที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2552 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านวังหิน ได้พานักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ไปทัศนศึกษาที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี,สวนสัตว์,บ้านต้นไม้,สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูตพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (๙ ธันวาคม ๒๕๕๒) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนรบ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์)
ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านวังหิน ได้พานักเรียนชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาที่ บึงบอระเพ็ด อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ และสวนบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
ใน วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2552 ทางกลุ่มสารระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านวังหินได้มีการเข้าค่าย "ฝึกสมองประลองความคิดกับ คณิตศาสตร์" โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้มีการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์
กิจกรรมค่ายวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านวังหิน จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2552
โครงการปาฎิหารย์แห่งชีวิต (miracle of life) ป่า "อู้" ได้ ในพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 14 - 16 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ ป่าชุมชนบ้านวังไทรงาม ตำบลวังหิน ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ร่วมกับ คณะสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และกลุ่มคิดข้ามดอย (ตัวแทนภาคเหนือ)
ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2552 ทางโรงเรียนบ้านวังหินได้มีการจัดกิจกรรม “ วันแม่แห่งชาติ ” โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เช้า
ใน วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 ทางกลุ่มสารระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านวังหินได้มีการเข้าค่าย "ฝึกสมองประลองความคิดกับ คณิตศาสตร์" โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ได้มีการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์

ในวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 - 15.30 น. ของทุกวัน จะมีการเรียนการสอน/ฝึก ลูกเสือ -เนตรนารี ไม่ว่าจะเป็น ลูกเสือสำรอง,ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นส่วนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น คุณครูผู้ฝึกสอนนำทีมโดย คุณครูอุดม คำมั่น และคณะครู ส่วนลูกเสือสามัญ ผู้ฝึกสอนนำทีมโดยคุณครูบุญเลิศ ม่วงพรม
พิธีสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ ผู้บริหาร,ครู,ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บรรยากาศในตอนเช้าของวันจันทร์ที่ 25 พ.ค.2552 ชาวบ้านวังหินและหมู่บ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นทำให้หอประชุมของเราดูแคบถนัดตา   
วัที่ 8-9 มกราคม 2552 โรงเรียนบ้านวังหินร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียน นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมา ณ โอกาส นี้ด้วยคะ